Zarząd

prof. Zbigniew Konrad Czerski (prezes)

prof. Mariusz P. Dąbrowski