PPU

Pirochemiczna Jednostka Przetwarzająca

Jednym z istotnych elementów reaktora dwupłyno- wego, który wzbudza zainteresowanie nawet rządów odchodzących od energetyki jądrowej (np. Niemcy) jest PPU. Jej głównym zadaniem jest atomowa separacja składników użytego paliwa i usuwanie produktów rozpadu jądrowego, co dokonuje się za pomocą wie- lokrotnej destylacji. Przede wszystkim należy wspomnieć, iż dzięki PPU istnieje możliwość wprowadzenia do obiegu paliwowego, oprócz standardowego paliwa w postaci roztopionego uranu lub toru, także paliwa pozostałe z nie do końca wypalonych elementów paliwowych z reaktorów II i III generacji, a także inne odpady radioaktywne. Z drugiej strony przez odpowiednią destylację chemiczną można wydobyć dzięki PPU różne produkty rozszczepienia, materiał rozszczepialny, a także całkiem sporą ilość radioizotopów do zastosowań medycznych (w tym znacznie przekraczającą obecną ilość światowej produkcji molibdenu-99 podlegającego przemianie na technet-99m).