Literatura

 1. A. Huke et al. Annals of Nuclear Energy 80, 225 (2015); https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454915000730
 2. A. Huke et al. Dual-fluid reactor, in: Molten Salt Reactors and Thorium Energy, Thomas J. Dolan (ed.) (Elsevier 2017) pp. 619-633; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081011263000257?via%3Dihub
 3. D. Weissbach et al., Energy 52, 210 (2013); https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544213000492
 4. J. Sierchuła, D. Weissbach, A. Huke, G. Ruprecht, K. Czerski, and M.P. Dąbrowski, International Journal of Energy Research 43, 3692-3701 (2019).
 5. M.P. Dąbrowski, Reaktor dwupłynowy jako nowa i rewolucyjna koncepcja reaktora jądrowego, Postępy Techniki Jądrowej 61, 25-32 (2018).
 6. X. Wang, Q. Zhang, Z. Du, M. Seidl, R. Macian-Juan, X. He, K. Czerski, M. Dąbrowski, NEUTRON PHYSICAL FEASIBILITY OF SMALL MODULAR DESIGN OF DUAL FLUID REACTOR, Proceedings of ICONE-2019 Conference.
 7. D. Weissbach, J. Sierchuła, M.P. Dąbrowski, K. Czerski, G. Ruprecht, Dual Fluid Reactor as a long-term burner of actinides in spent nuclear fuel International Journal of Energy Research 45, 11589-11597 (2021)
 8. Jakub Sierchuła, Determination of the liquid eutectic metal fuel Dual Fluid Reactor design (rozprawa doktorska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk, lipiec 2021)
 9. Konrad Czerski, „Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych dla ochrony klimatu” (film z wykładu wykładu na YouTube)
 10. K. Czerski, M. P. Dąbrowski, W. Gudowski, J. Sierchuła,  „Rewolucyjna technologia reaktora dwupłynowego dla ochrony klimatu” (film z dyskusji na YouTube)
 11. K. Czerski, M. P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, W. Gudowski,  „Współczynnik Zwrotu Zainwestowanej Energii (EROI) dla różnych źródeł energii” (film z dyskusji na YouTube)