Paliwo – eutektyk metaliczny (DFRm)

Model DFRm jako paliwo używa stopiony metal – tzw. eutektyk będący mieszaniną dwóch metali (np. uranu i chromu), która przy odpowiedniej proporcji składników ma o wiele niższą temperaturę topnienia niż każdy z tych metali oddzielnie.