Spółka „Flured” jest typowym start-upem w zakresie rozwoju nowych technologii produkcji energii. Powstała w 2016 roku i jej docelowym działaniem jest konstrukcja reaktorów nowej generacji o zwiększonym bezpieczeństwie a także o znacznie większej efektywności ekonomicznej przejawiającej się wysoką wartością współczynnika EROI równym minimum R= 2000 wobec dotychczasowo znanych jednostek wytwarzających nie przekraczających wartości R=75.